Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
การขึ้นรูปพลาสติก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 10 กรกฏาคม 2010 เวลา 05:45 น.
การ ขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ (lnjection molding machine)

เป็นวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการฉีดพลาสติกที่กำลังหลอมเหลวเข้าสู่แม่ พิมพ์ด้วยความดันสูง เครื่องจักรที่ใช้ในการนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่และเป็นที่นิยมแพร่หลายมีส่วน ประกอบสำคัญคือ

ฮอปเปอร์ (Hopper) อุปกรณ์ ส่วนนี้มีลักษณะเป็นกรวยขนาดใหญ่ เป็นส่วนที่ใช้บรรจุเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่ง เพื่อป้อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติก

กระบอกฉีดและสกรู (lnjector and  screw) เป็นส่วนสำคัญของเครื่อง ฉีดพลาสติกทำหน้าที่หลอมเหลวพลาสติก และสร้างแรงดันเพื่อฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์  ประกอบด้วยกระบอกตรึงติตอยู่กับที่  ส่วนต้นของกระบอกเป็นที่ติดตั้งฮอปเปอร์  ตรงส่วนกลางและส่วนปลายของกระบอกมีเครื่องให้ความร้อนที่สามารถควบคุม อุณหภูมิให้คงที่ได้ ปลายของกระบอกจะต่อเข้ากับหัวฉีดภายในของกระบอกนี้เป็นสกรูที่มีความยาวสั้น กว่ากระบอกเล็กน้อย มีลักษณะเป็นเกลียวหยาบหมุนป้อนส่วน ผสมของพลาสติกให้เคลื่อนที่เข้าสู่กระบอก สามารถเคลื่อนถอยหลังและดันกลับ  เพื่อเพิ่มแรงดันให้พลาสติกหลอมเหลวไหลเข้าสู่แม่พิมพ์

หัวฉีด (nozzle) เป็นส่วนต่อปลายกระบอกฉีดพลาสติกเข้ากับช่องทางไหลของพลาสติก ในแม่พิมพ์หัวฉีดมีรูขนาดเล็กเพื่อให้พลาสติกหลอมเหลวไหลผ่านเข้าสู่ช่อง ว่างในแม่พิมพ์ด้วยความรวดเร็ว

มอเตอร์ขับสกรู (Drived motor) มอเตอร์ขับสกรู อาจเป็นมอเตอร์ ไฟฟ้า หรือมอเตอร์ไฮดรอลิก  สำหรับหมุนสกรูและขับดันสกรู  เพื่อฉีดพลาสติกที่กำลังหลอมเข้าสู่ช่องว่างในแม่พิมพ์

แม่พิมพ์ (mold) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นช่องว่างที่มีรูปร่างตามผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการผลิต แม่พิมพ์  โดยทั่วไปมักออกแบบให้มี  ๒  ชิ้น  เพื่อให้สะดวกต่อการถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแม่พิมพ์นอกจากนี้ ต้องมีช่องทางไหลของพลาสติกหลอมเหลวต่อจากหัวฉีดเข้าสู่ช่องว่างในแม่พิมพ์ เรียกว่า สปรู (sprue) ในแม่พิมพ์ที่มีหลายช่อง (เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ครั้งละหลายชิ้น) จะต้องมีช่องทางแยกจากสปรูเข้าสู่แม่พิมพ์แต่ละช่อง เรียกว่า  รัน เนอร์ (runner)

ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic clamp unit) มักเรียกกันว่า แคล้ม  เป็นกลไกสำหรับเปิดและปิดฝาแม่พิมพ์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฮดรอลิก อุปกรณ์ส่วนนี้ยังรวมทั้งอุปกรณ์ทำความร้อนเพื่ออุ่นแม่พิมพ์ก่อนฉีด และอุปกรณ์ทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิแม่พิมพ์  ทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัวก่อนถอดออกจากแม่พิมพ์

ชุดควบคุมกลาง (Central control) เป็นชุดควบคุมเครื่องจักรรวมทุก ส่วน ได้แก่ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์วัด และควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมความดัน และอุปกรณ์ตั้งเวลา[กลับ หัวข้อหลัก]

การขึ้น รูปด้วยเครื่องรีดหรือเอกซ์ทรูเดอร์ (Extruder)
เครื่องจักรที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยการรีดนี้  มีลักษณะคล้ายกับวิธีแรก  แต่ต่างกันตรงที่การขึ้นรูป  ด้วยเครื่องรีดไม่มีส่วนแม่พิมพ์และอุปกรณ์  ควบคุมสำหรับแม่พิมพ์  ตรงปลายของกระบอก  ฉีดพลาสติกจะติดตั้ง  ได (die)  ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องรีดพลาสติกออกมาเป็นเส้น  หรือแผ่นที่มีรูปหน้าตัดตามรูปได  การขึ้นรูปด้วยวิธีนี้สามารถประยุกต์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากมาย  เช่น ท่อหรือเส้นพลาสติก  ถุงพลาสติก  ฟิล์ม  แผ่นหรือแท่งพลาสติกที่มีรูปหน้าตัดพิเศษ

[กลับ หัวข้อหลัก]

การขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ความร้อน

เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกในลักษณะนี้  มักมีลักษณะไม่ซับซ้อนนัก และมักเรียกชื่อตามลักษณะวิธีการ
- การหล่อแบบพิมพ์แบบลดความดัน  (Vacuum  molding)
- การหล่อแบบพิมพ์แบบอัด (Compression molding)
- การหล่อแบบพิมพ์แบบถ่ายเท  (Transfer molding)
- การหล่อแบบพิมพ์แบบขยายตัวด้วยความร้อน (Themal- expansion molding)

 
© 2008 พลาสติกไทย | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de